Vår nya
festvåning


Vår festvåning på Drottninggatan 9 i anrika före detta Stadshotellet med anor från mitten av 1800-talet kan härbärgera upp till 170 personer.


Läs mer HÄR