Fortsätt sörpla!

Till alla medlemmar i Kräftans Vänkrets:

Vi har fortfarande fina kräftor från Hjälmaren som vi kokar själva på klassiskt manér.

Kom in och bunkra innan det är för sent!

Öppettider